23 Temmuz 2018 Pazartesi

Dr. Sigmund Freud Kitapları#okuduğumkitaplar
Sevgili arkadaşlar bugün sizlere Dr. Sigmund Freud'un okuduğuma altı kitabını paylaşacağım. Malum üniversitedeki bölümüm psikoloji olduğundan ilk önce Öteki yayınlarından "Psikanalize Giriş Dersleri"ni okudum. Bence Freud'un kuramını tam manasıyla kavramak için mühim bir eser. Histeri hastalığı üzerinde araştırma yapan hocasıyla çalışırken psikolojiye merak sarması ve bu alanda devamlı kendini geliştirmesi takdire şayan bir davranış. "Cinsiyet Üzerine" kitabında geliştirmiş olduğu cinsellik kuramı teorisini hastalarından örnekler vererek açıklamış. Peki, nedir bu teori? Doğumumuzdan bu yana sahip olduğumuz iki enerji var; biri yaşam diğeri ölüm enerjisi. Yaşam enerjisinin temelinde de cinsel dürtü aslında haz olarak (libido) nitelendirebileceğimiz bir enerji var. İşte bu kuram detaylarıyla anlatılıyor. "Totem ve Tabu"nun yorumunu geçen gün yapmış olduğum için kısaca değineceğim. İlkel kabilelerle yapılan antropolojik araştırmaları kendi kuramıyla izah etmiş doktor. "Haz İlkesinin Ötesinde" kitabı bu kuramının etrafında dönüyor. Ayrıca doktorun geliştirdiği kişilik kuramı (id-ego-superego) da gelişim süreçlerine dâhil oluyor. "Uygarlığın Huzursuzluğu"nda ilkel insanların ruhi yapılanmasıyla modern ve gelişmekte olan insanların ruhi yapılanmaları ayrıntısına kadar kıyaslanıp değerlendirmiş, gene kendi kuramı çerçevesinde. "Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası"nda ise; her iki kuramını derinlikli incelediği hastası üzerinden aktarıyor ki bence psikoloji bölümü okumasanız da azimle hepsini okursanız doktorun kuramına vakıf olacağınızı garanti ederim. Çünkü bir konuyu iyice kavramanın pek çok yolu vardır. Doktorun bütün kitaplarını tavsiye ederim.

0 yorum:

Yorum Gönder