22 Kasım 2017 Çarşamba

Pinhan Yayınları


#pinhanyayınları #okuduğumkitaplar 
Arkadaşlar yeni bir yayınevi olan Pinhan yayınlarından okuduğum iki kitap, Eşbenlik kitabını severek okumuştum. Çünkü psikolog Otto Rank'ın fikirlerini beğeniyorum. Kadınlar, Cinsellik ve Sevgi kitabını da beğendim ama çevirisi iyi değildi. 
EŞBENLİK TANITIM:
19. yüzyılın, bugün bildiğimiz anlamıyla bilimin başlangıcına ve ilerleme yönünde gelişimine tanıklık eden eleştirmenleri ve edebiyat tarihçileri, edebiyatta eş benliklerin resmedilmesi üzerine yüzeysel bir yorumun ötesine nüfuz etmeyi başaramadılar. Eş benlik motifini derin psikoloji ve mit bağlamında gözlemlemek ve kullanımını daha net biçimde yazarların kendileriyle ilişkilendirmek hem klinik hem kültürel ilgi alanlarıyla psikanalize kaldı.
KADINLAR, CİNSELLİK VE SEVGİ:
Georg Simmel, çalışmalarına konu ettiği başlıca sosyolojik kavramlar ve toplumsal ilişkilerin kökenine dair işaret ettiği sorunsallar ile günümüz sosyolojisi ve kültürel araştırmalarına katkı yapmaya devam ediyor.
20. yüzyılın ilk yıllarında yayımlanan Dişil Kültür, Cinsiyetler Sorununda Göreli ve Mutlak, Kur Yapma ve Sevgi başlıklı dört ayrı denemesinin bir araya getirildiği bu kitapta Simmel, kültürü yaratan bireyler arası etkileşim biçimlerinin metafizik temellerini Kant, Schopenhauer ve Nietzsche gibi filozofların düşüncelerine yaptığı isabetli göndermelerle dişil ve eril kategoriler ekseninde sorguluyor.

0 yorum:

Yorum Gönder