21 Temmuz 2016 Perşembe

Başka Diyarların Felsefeleri 1 (Yorum) - Roger-Pol Droit


Biterken...

Hint, Çin ve Tibet felsefelerinden en çok Hint felsefesinin gündelik hayata bakışını beğendim. Hint ile Tibet, Budist felsefesiymiş. Aralarındaki fark Hint Budistlerinde bir yaratıcı inancı yok, her şey kendiliğinden oluşuyor. Ama Tibet Budistlerinde bir yaratıcı gücün varlığı söz konusu. Birde Budistlik Hint felsefesinde bir din olarak görülmüyor. Çin felsefesi biraz daha değişik arkadaşlar. Onlarda kendi aralarında felsefenin içinde bir yaratıcının olup olmaması konusunda fikir birliği yok. Önemli felsefecilerinden Mengzi bir yaratıcıyı onaylamazken Kungzi (Konfüçyüs) onaylıyor. Sanırım Konfüçyüs'ün adının bu kadar duyulmasında bir yaratıcı kabul etmesi etkili olmuş. Başka diyarların felsefelerine ilgi duyanlara mutlaka tavsiye ederim.
Alıntı:
Tibetli düşünürler Hint geleneklerini izlediklerinden uhrevi yolu bilgeliğin üç düzeyinin kültürü olarak anlamışlardır çoğu zaman: dinlemekten gelen bilgelik, eleştirel düşüncenden gelen bilgelik ve derin düşünceye bağlı bilgelik. Başka Diyarların Felsefeleri 1 - Roger-Pol Droit


0 yorum:

Yorum Gönder